Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

Комитетте өткен жылды қорытындылап, ағымдағы жылға арналған жоспарларды талқылады. В Комитете подвели итоги прошедшего года и обсудили планы на текущий год → Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

6 марта 2023 | обсудить:       | подписаться:  


[????] Комитетте өткен жылды қорытындылап, ағымдағы жылға арналған жоспарларды талқылады
Ағымдағы жылдың 3 наурыз күні орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің алқа отырысы өтті. Оған облыстық территориялық инспекция, бағынысты мекемелер, сонымен қатар табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы басшылары және қоғамдық кеңес өкілдері қатысты. Жиын барысында былтырғы жылдың қорытындысы, проблемалық мәселелер мен ағымдағы жылға арналған жоспар талқыланды.
Мемлекет басшысының орман қоры жерлеріне 2 млрд. ағаш отырғызу бастамасын іске асыру мақсатында 2022 жылы 166 мың га алқапқа 283 млн. ағаш отырғызылды.
СОнымен қатар Арал теңізінің құрғаған табанында 250 мың га алаңда фитоорманмелиоративтік жұмыстар жүргізілді, оның ішінде 12 мың га жерге сексеуілдің 3,6 млн көшеті отырғызылды.
Мемлекеттік орман қоры аумағында 21 233 рейд жүргізіліп, заңсыз орман кесудің 241 жағдайы анықталды.
Былтыр 801 орман өрті оқиғасы орын алды, бұл көрсеткіш өткен жылғы деректермен салыстырғанда 50 жағдайға көп.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға (ЕҚТА) қатысты: 2022 жылы киіктердің Орал популяциясын сақтау мақсатында «Бөкейорда» табиғи резерваты мен Ащыөзек табиғи қаумалы құрылды.
2022 жылы ұлттық парктерге келушілер саны 2 млн адам асты, бұл 2021 жылмен салыстырғанда 25% -ға көп.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін азайту мақсатында бизнес процестерді автоматтандыру бойынша жұмыстар жүргізілуде - «Көлсай көлдері» ұлттық паркі өз қаражаты есебінен «Көлсай» бақылау-өткізу пункті автоматтандырылды, сондай-ақ төлемдерді қабылдаудың интеграцияланған жүйесімен жаңа сайт әзірленді. Аталған жұмыстың қорытындысы бойынша осы тәсілді барлық ұлттық парктерге масштабтау мүмкіндігі қарастырылуда.
Жолбарысты жерсіндіру бойынша жұмыстар жалғастырылуда. 2022 жылдың 5 қыркүйек күні ҚР Экология министрлігі мен РФ Экология министрлігі арасында жолбарысты реинтродукциялау саласындағы ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қойылды. Ол бойынша РФ ҚР жолбарысты 2025 жылы әкелу жоспарланған.
Жануарлар дүниесін қорғау Комитет қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады. Жыл сайын сирек кездесетін тұяқты жануарлар мен киік санының өсуі байқалады.
Тұрақты негізде браконьерлікке қарсы шаралар қабылдануда. Мәселен, комитеттің аумақтық инспекциялары 2022 жылы 12 рейдтік іс-шара жүргізіп, 1009 құқық бұзушылықты анықтады.
Қорғау іс - шараларымен қатар сирек кездесетін құстарды өсіру және сақтау жұмыстары жалғасуда-Түркістан облысындағы жек дуадақ құсын өсіру орталығы 2022 жылы 8,9 мың жек дуадақты табиғи мекендеу ортасына жіберді.
Былтырғы жылы "Жануарларға жауапкершілікпен қарау туралы" ҚР Заңын іске асыру аясында 14 нормативтік құқықтық акт бекітілді. Өңірлерде осы Заң нормаларын түсіндіру бойынша жұмыстар жүргізілді.
[????]
3 марта этого года прошло расширенное заседание коллегии Комитета лесного хозяйства и животного мира с участием руководителей областных теринспекций, подведомственных организаций, управлений природных ресурсов и регулирования природопользования, представителей Общественного совета, в ходе которого подведены итоги прошлого года, обсуждены проблемные вопросы и поставлены задачи на предстоящий период.
Так, в целях реализации инициативы Главы государства по посадке 2 млрд. деревьев на землях лесного фонда, в 2022 году посажено 283 млн деревьев на площади 166 тыс. га.
Выполнены фитолесомелиоративные работы на осушенном дне Аральского моря на площади 250 тыс. га, где на площади 12 тыс. га. было посажено 3,6 млн саженцев саксаула.
Вместе с тем, по итогам 2022 года на территории гослесфонда выявлено 241 случаев незаконной порубки леса.
Также в текущем году на территории государственного лесного фонда зарегистрировано свыше 800 случаев лесных пожаров на общей площади 104 тыс.га. По сравнению с данными прошлого года, количество лесных пожаров по республике увеличилось на 50 случаев.
Касательно особо охраняемых природных территорий (ООПТ): в текущем году в целях охраны уральской популяции сайги создан природный резерват «Бокейорда». Одновременно с резерватом был организован прилегающий к нему Ащиозекский заказник.
В 2022 году национальные парки посетило 2 млн. человек, что на 25% больше в сравнении с 2021 годом.
В целях снижения коррупционных рисков проводится работа по автоматизации бизнес-процессов - в ГНПП «Көлсай көлдері», автоматизирован КПП «Көлсай», также разработан официальный новый сайт для консолидации информации по мониторингу туристского потока с интегрированной системой приема платежей и заблаговременного планирования посещения ГНПП. По итогам данной работы рассматривается возможность масштабирования данного подхода на все ООПТ.
Продолжается работа по реинтродукции тигра. В сентябре прошлого года подписан Меморандум между природоохранными ведомствами Казахстана и России о сотрудничестве в области реинтродукции тигра к 2025 году.
Сохранение животного мира является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета. Наблюдается ежегодное увеличение численности редких копытных животных и сайгаков.
На постоянной основе ведется работа по противодействию браконьерству. Так, территориальными инспекциями Комитета в 2022 году проведено 1212 рейдовых мероприятий, выявлено 1009 нарушений.
Наряду с охранными мероприятиями, центром воспроизводства дрофы-красотки, функционирующего в Туркестанской области, продолжаются работы по воспроизводству и сохранению редких птиц. Так в 2022 году в естественную среду обитания выпущено около 9 тыс. особей дрофы-красотки.
В прошлом году в рамках реализации Закона РК «Об ответственном обращении с животными» утверждены 14 нормативных правовых акта. В регионах проведены разъяснительные работы по нормам данного Закона.
 

Поделиться:
 
Обсудить: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest | Подписаться: WhatsApp, Telegram.

[↓Перейти к комментариям↓] Читать еще:

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Свежие отзывы

Редактор 11 марта 2023 в 12:05
АО "Риддер ТЭЦ"
vaxa 18 февраля 2023 в 10:58
Эталон

Поделиться...

 

Поиск по сайту