Поддержать проект: 4400 4301 8012 7141 (VISA Kaspi GOLD)
Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

Қасқыр. Волк → Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

5 июля 2022 | обсудить:       | подписаться:  

Қасқыр

            Қасқыр (лат. Canis lupus) - иттер тұқымдасынан шыққан жыртқыш сүтқоректілердің түрі. Қасқыр – құрбандарды белсенді іздеу және қудалау арқылы тамақ алатын әдеттегі жыртқыш. Қасқырлардың қоректенуінің негізін тұяқты жануарлар құрайды: тундрада — солтүстік бұғылар; орман аймағында — бұлан, бұғы, елік, қабандар; Дала мен шөлдерде — бөкендер. Қасқыр үй жануарларына (қой, сиыр, жылқы), соның ішінде иттерге де шабуыл жасайды. Олар, әсіресе жалғыз қасқырлар мен кішкентай олжаларды ұстайды: қояндар, гоферлер, тышқан тәрізді кеміргіштер.

            Қасқыр әртүрлі ландшафттарда өмір сүреді, бірақ тығыз ормандардан аулақ болып, дала, шөлейт, тундра, орманды даланы жақсы көреді. Тауларда ол етектен альпілік шалғындар аймағына дейін ашық, әлсіз қиылысқан жерлерге жабысады. Адамға жақын орында мекен ете алады. Тайга аймағында тайга кесілген кезде адамның артынан таралды. Қасқыр – бұл  аумақтық тіршілік иесі. Асыл тұқымды жұптар және көбінесе отарлар шекаралары иісті белгілермен белгіленген белгілі бір жерлерде тұрады.

            Қасқырдың иіс сезімі өте дамыған. Ол олжаны 3 шақырым қашықтықта анықтай алады. Қасқырдың мұрны адамнан 14 есе үлкен, ал қасқырлардың иіс сезуі адамдарға қарағанда 100 есе жақсы. Қасқырлар иістің 200 миллионға жуық реңктерін ажыратады, адамдар тек 5 миллион. Мұндай ақпаратты алу және беру процесі, сондай-ақ серіктестерді иіс тексерумен және иіс белгілерін қалдырумен байланысты тиісті мінез-құлық формалары аңның өмірінде маңызды рөл атқарады.

            Қасқырлар Батыс-Алтай қорығында да мекендейді, өйткені қолайлы жағдайлар мен азық-түлік базасы бар. Бірнеше рет олар қорықтың жалпы пайдалану жолының жанында мемлекеттік инспекторлардың назарына ілікті. Батыс-Алтай қорығының мемлекеттік инспекторлары қасқырлар әсіресе көктем мен күзгі өткелдерде, тұяқты жануарлардың Алтайдың ресейлік бөлігіне қыста және жазда қоныс аударуы кезінде белсенді болғанын атап өтті.

Материалды ҒМЭАжТ бөлімінің экскурсоводы Матков Д.О. дайындады.

Сурет ғаламтор желісінен алынды.

 

 

 

 

 

 

Волк

Волк (лат. Canis lupus) -  вид хищных млекопитающих из семейства псовых. Волк — типичный хищник, добывающий пищу активным поиском и преследованием жертв. Основу питания волков составляют копытные животные: в тундре — северные олени; в лесной зоне — лоси, олени, косули, кабаны; в степях и пустынях — антилопы. Нападают волки и на домашних животных (овец, коров, лошадей), в том числе на собак. Ловят, особенно одиночные волки, и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, мышевидных грызунов.

Волк обитает в самых разных ландшафтах, но предпочитает степи, полупустыни, тундру, лесостепь, избегая густых лесных массивов. В горах распространён от подножья до области альпийских лугов, придерживаясь открытых, слабо пересечённых участков. Может селиться недалеко от человеческого жилья. В таёжной зоне распространился вслед за человеком, по мере вырубки тайги. Волк — достаточно территориальное существо. Размножающиеся пары, а нередко и стаи, живут оседло на определённых участках, границы которых обозначаются пахучими метками. 

Чувство обоняния у волка развито очень сильно. Он может обнаружить добычу на расстоянии до 3 километров. Волчий нос в 14 раз больше человеческого, а обоняние у волков в 100 раз лучше, чем у людей. Волки различают около 200 миллионов оттенков запаха, люди всего лишь 5 млн. Через запахи волк получает большую часть информации. Процесс получения и передачи такой информации, а также соответствующие формы поведения, связанные с запаховым обследованием партнёров и оставлением запаховых меток, играют в жизни зверя важную роль.

Обитают волки и в Западно-Алтайском заповеднике, так как существуют благоприятные условия и кормовая база. Неоднократно они попадались в поле зрения госинспекторов близ дороги общего пользования заповедника. Госинспекторы Западно-Алтайского заповедника отмечали, что волки были особенно активными во время весеннего и осеннего переходов, когда происходят миграции копытных животных в российскую часть Алтая к зиме и обратно к лету.

Материал подготовлен экскурсоводом отдела НМЭПиТ Матковым Д.О.

Фото взято из интернета.

Поделиться:
 
Обсудить: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest | Подписаться: WhatsApp, Telegram.

[↓Перейти к комментариям↓] Читать еще:

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Свежие отзывы

vaxa 5 сентября 2022 в 08:35
Водоканал

Поделиться...

 

Поиск по сайту