Поддержать проект: 4400 4301 8012 7141 (VISA Kaspi GOLD)
Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

Қызыл кітапқа енген өсімдік - қар дәуаяғы. Краснокнижное растение - Долгоног снеговой. → Западно-Алтайский государственный природный заповедник МЭГПР РК

7 июля 2021 | обсудить:       | подписаться:  


Қызыл кітапқа енген өсімдік қар дәуаяғы (орамжапырақ тұқымдасы)- көпжылдық шөпті өсімдік. Жапырақтары тұтас. Гүл тостағаншасының жеке жапырағы тік тұратын, қап сияқты емес.  Аналық аузы өте кішкентай, әлсіз қос қалақты. Ежелгі түр, гүлінің құрылысының кейбір қарапайым белгілерімен ерекшеленеді. Мысалы, гүл тәжінен шығып тұратын ұзын аталықтар саны 16-ға жетеді. Басқа айқышгүлділердің аталықтары әдетте алтау, кейде төртеу немесе тіпті екеу де болады. Тығыз ашық жасыл жапырақтары мен көптеген ақ гүлдері бар өзгеше сәндік өсімдік. Тұқымдар жалпақ, жасымық тәрізді, бір қатарлы.          
Тасты беткейлерде, қарлы тау басында, өзендер мен жылғалар жағасында, альпі шалғындарында өседі. Батыс- Алтай қорығының барлық жоталарында кездеседі. 
Қызыл кітапқа сирек кездесетін түрлер ғана емес, сонымен бірге жойылып кету қаупі бар түрлер де енгізіледі. Өз өлкесінің сирек кездесетін өсімдіктерін білу және оларды қорғауға барлық жағынан ықпал ету – біздің ұрпақтың міндеті. Тек осылай ғана біз елдің сирек кездесетін флористикалық байлығын сақтаймыз.
Дайындаған ҒМЭАжТ бөлімінің маманы Серекова К.С.
Фото – Премина Н.В.

Краснокнижное растение долгоног снеговой (семейство капустные) – многолетнее травянистое растение. Листья цельные. Чашелистики прямостоячие, не мешковидные при основании.  Рыльце сидячее, очень маленькое, слабо двулопастное. Плод – широкий сплюснутый стручок с плоскими створками, снабженными одной срединной жилкой и сетью жилочек, с плодоножкой, достигающей иногда до 12 мм длины и больше, висячий или редко горизонтальный, или восходящий. Семена плоские, чечевицеобразные, однорядные, зародыш краекорешковый. Своеобразное декоративное растение с плотными ярко-зелеными листьями и множеством белых цветков. 
Долгоног снеговой растет на каменистых склонах, россыпях в альпийском и субальпийском поясах гор, по берегам горных рек и ручьев. Местами обилен. Встречается на всех хребтах Западно-Алтайского заповедника.
В Красную книгу занесены не только редкие виды, но и исчезающие. Знать редкие растения своего края и всячески способствовать их охране – дело наших поколении. Только так мы сохраним редкое флористическое богатство страны.

Подготовлено специалистом НМЭПиТ Серековой К.С.
Фото – Премина Н.В.

Поделиться:
 
Обсудить: ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest | Подписаться: WhatsApp, Telegram.

[↓Перейти к комментариям↓] Читать еще:

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!

Свежие отзывы

vaxa 5 сентября 2022 в 08:35
Водоканал

Поделиться...

 

Поиск по сайту